2004 Faaliyet Raporu

BAŞKAN'DAN

Değerli BMD üyeleri, değerli meslektaşlarım, 
Eylül 2001'de kurulan Birleşmiş Markalar Derneği, geride bıraktığı 3 yıllık süre içinde faaliyetleri ve çalışmalarıyla perakende sektöründe önemli bir yer edinmiştir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki özellikle 2004 yılı, etkinliklerimizin yoğunlaştığı, sektörel çalışmaların ve projelerin başlatıldığı, yaptığımız çalışmalardan olumlu sonuçlar elde ettiğimiz bir yıl olarak dikkat çekmektedir.

Türkiye'de ve tüm dünyada 2 bin 500'e yakın mağazası, 600 bin metrekare satış alanı ve üretim ve mağazacılık alanında 40 bine yakın çalışanı olan BMD üyeleri, perakende sektörü içindeki gücünü, sektörel paylaşımlar amacıyla ve ülkemiz markalarının dünya markası olmaları yolunda kullanmaya devam edecektir.

2004 yılı başındaki Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu olarak, yapacağımız çalışmaların yönünü belirlemek, Derneğimizin yol haritasını ve stratejik hareket planını çizmek üzere Mayıs ayı başında bir Workshop'ta biraraya geldik. 2004 yılı içindeki birçok etkinliğin temeli işte bu Workshop çalışmasına dayanmaktadır. Burada yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar doğrultusunda oluşturulan çalışma grupları, 2004 yılı içindeki birçok faaliyetin temelini atmış, yürütülen etkinlikler konunun uzmanlarınca bu temeller üzerine inşa edilmiştir.

2004 yılındaki faaliyetlerimizde ağırlığı insan kaynaklarına, eğitime, etik değerlerin güçlendirilmesine ve kayıtlı ekonominin geliştirilmesine verdik. Bunu yapmaktaki amacımız, Türkiye'nin itici gücü olan perakende sektörünün yetişmiş insan gücü eksiğini kapatmak ve kayıtlı ekonomi içinde faaliyet gösteren üyelerimizin haklarını korumaktı. Bunun yanında, Türkiye'de mağazacılığın standartlarının belirlenmesi ve “markaların anayasası” diyebileceğimiz ilkelerin yaşama geçirilmesi, perakende sektörünün gelişmesine ve tüketici haklarının korunmasına yapabileceğimiz önemli bir katkı olacaktır.

Derneğimiz her geçen gün güçlenerek ve büyüyerek yoluna devam etmektedir. Gücümüzü yaratan en önemli unsur üyelerimiz ve onların markalarıdır. Bu yıl aramıza katılan dokuz değerli markamız Derneğimize yepyeni bir enerji katmışlardır. Gerçekleştirdiğimiz her etkinliğin ardından Türkiye'nin önemli bir markasının daha BMD'ye üye olma talebini ilettiğini memnuniyetle gözlemliyorum. Tüm bu gelişmeler, BMD'nin doğru yolda ilerlediğinin bir kanıtı olarak kabul edilmelidir.

Bugün, hazır giyim, tekstil, konfeksiyon ve yan sanayileri alanında faaliyet gösteren derneklerin oluşturduğu “Türkiye Hazır Giyim Platformu ”nda perakende sektörünün tek temsilcisi olarak tanınan, birçok konuda ilgili devlet kurumları nezdinde sektörel muhatap olarak kabul edilen, resmi veya özel kuruluşlar tarafından görüşlerine başvurulan bir kurum haline gelen Birleşmiş Markalar Derneği, her geçen gün sektörümüz ve kamuoyu tarafından daha iyi tanınmaktadır. Amacımız, ülkemizin en önemli markalarını biraraya getiren bu sivil toplum oluşumunun güçlenerek devamını sağlamak, BMD'yi başlı başına bir marka haline getirmektir. Bu hedefimizin çok yakın bir gelecekte gerçekleşmiş olacağından eminim.

İçten saygılarımla.

Saruhan TAN 
Yönetim Kurulu Başkanı

FAALİYETLERİMİZ

BMD WORKSHOP ÇALIŞMASI 01.05.2004 - Silivri Klassis Golf Club 
Birleşmiş Markalar Derneği'nin çalışmalarına bir yol haritası çizebilmek amacıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Silivri Klassis Golf Club'da bir Workshop çalışması gerçekleştirilmiştir.

Moderatörlüğünü Soysal Danışmanlık'tan Sn. Suat SOYSAL'ın yaptığı Workshop'ta, öncelikle BMD'nin vizyonu yenilenmiştir.

BMD'NİN VİZYONU 
Türkiye'de dünya standartlarında mağazacılık yapılmasını sağlamak, ülkemiz markalarının dünyaya açılarak uluslararası marka olmalarını sağlamak.   BMD, vizyonu doğrultusunda, perakendeciler, tüketiciler, alışveriş merkezleri, üreticiler, tedarikçiler, ülkenin bütünü, devlet ve dünyadaki oluşumlar ekseninde kendini konumlandırarak çalışmalarını yürütür.

Workshop çalışmasında Derneğin genel anlamda çalışma konuları şu şekilde belirlenmiştir:

•  perakendeciliğin standartlarının belirlenerek bu standartlar doğrultusunda tüketicilerin ve perakendecilerin eğitilmesi; 
•  tüm sektör kuruluşları arasında işbirliği yapılması, sektörün ve ülke ekonomisinin geliştirilmesi; 
•  sektörün insan kaynakları ve eğitim konularına çözümler getirilmesi, ülkede istihdamın ve işgücü kalitesinin arttırılması; 
•  ülkemiz markalarının dünya markası olmaları yolunda desteklenmesi; 
•  cadde ve alışveriş merkezi perakendeciliği dengesinin doğru kurulması;
•  kayıtlı ekonominin geliştirilmesi;

Derneğin çalışma alanları ve bu alanlardaki faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, etkinliklerin sürdürülmesi amacıyla çeşitli çalışma grupları da oluşturulmuştur:

•  mağazacılığı tüketiciler nezdinde yüceltecek etik ve evrensel standartları belirlemek amacıyla Standartların Belirlenmesi Komitesi 
•  sektörün temel ihtiyaçlarından biri olan insan kaynakları ve eğitim konusunda aktif çalışmalar yapmak üzereİnsan Kaynakları ve Eğitim Komitesi 
•  aktif ve anlaşılır, ilkeleri yansıtan ve çarpıcı yeni bir logo yaratmak üzere Logo

Çalışma Grubu
Workshop'taki değerlendirmelerde ortaya çıkan sonuçlardan biri de, kayıt dışı ve merdiven altı ekonomiyle mücadeleyi öncelikli faaliyet alanı olarak gören Birleşmiş Markalar Derneği üyelerinin uyduğu ve perakende sektörü için rehber niteliği taşıyan önemli kriterlerdir. Tüketicilerin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmelerini sağlayan bu kriterler çerçevesinde:

•  BMD üyeleri, sağlığa ve çevreye zararlı ürün üretmezler; 
•  BMD üyeleri, uygulamadaki yasaların (Tüketici Kanunu, Rekabet Kanunu, Markaların Korunması Kanunu) tüm gerekliliklerini yerine getirirler; 
•  BMD üyeleri, sahte ürün satmazlar ve böyle bir uygulamayı tüketicilerin yanıltılması olarak kabul ederler.

Birleşmiş Markalar Derneği, kayıt dışı ekonominin ülke kaynaklarının israfı olduğuna, bunun yanı sıra, böyle bir düzen içinde satılan ürünlerin, insan sağlığına ve çevreye zararlı kanserojen nitelik taşıyan birçok üretim girdisini içinde barındırdığına inanmaktadır.

Sektöre yönelik eğitim ve insan kaynakları çalışmaları da Workshop'un önemli gündem maddeleri arasında yer almıştır. Kısa dönemde satış danışmanları ve mağaza müdürlerine yönelik eğitim programları ve kurslar, uzun dönemde ise satış danışmanlığının meslek liseleri bünyesinde bir bölüm olarak kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi Dernek hedefleri olarak belirlenmiştir. Üyelerimizin insan kaynakları yöneticilerini 2004 yılı içinde bir araya getiren toplantılar, bu hedefi gerçekleştirmek için düzenlenmiştir.

Dernek üyelerinin en önemli partnerleri olan alışveriş merkezleriyle ilişkiler de toplantıda gözden geçirilmiştir. Alışveriş merkezleriyle olan ilişkilerini perakendeyi geliştirmek üzere önemli bir unsur olarak gören BMD, yeni alışveriş merkezi yatırımcılarıyla görüşmeler yaparak bu alışveriş merkezlerini üyelerine tanıtmayı, alışveriş merkezlerinin doğru yönetilmesini ve buralarda doğru pazarlama yöntemleri uygulanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 

 

SEKTÖREL TOPLANTILAR VE ETKİNLİKLER

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ YÖNETİMLERİYLE TOPLANTILAR

02.12.2003 ve 30.12.2003 - Carrefour Genel Müdürlüğü'nde toplantılar 
Bayrampaşa Carrefour Alışveriş Merkezi'ndeki kiracı üyelerimizin sorunlarını tartışmak ve çözüm yollarını bulmak üzere, 02.12.2003 ve 30.12.2003 tarihlerinde, Carrefour Türkiye Aktifler Müdürü (Emlak Müdürü) Thierry ANTONETTI ile Genel Müdürlük binasında iki toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılara, Bayrampaşa Carrefour'da mağazası olan 12 üyemizin temsilcileri ile Cefic Jestiyon yetkilileri de katılmıştır. Toplantılarda üyelerimizin talepleri Carrefour yönetimine iletilmiş, Carrefour yönetimi bu konuda bir çalışma yapmaya yönlendirilmiştir.

22.12.2003 - Koç-ECE Genel Müdürlüğü'nde toplantı 
Antalya Migros Alışveriş Merkezi'ndeki genel giderler sorunu ile Kasım ayındaki terör olaylarının ardından İstanbul Metrocity Alışveriş Merkezi'ndeki genel durumu görüşmek üzere, 22.12.2003 tarihinde Koç-ECE Genel Müdürlük binasında Genel Müdür Mathias BRINK ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

21.06.2004 - Metrocity AVM Müdürü Yurdaer KAHRAMAN'ın Derneğimizi ziyareti 
Metrocity Alışveriş Merkezi Müdürü Yurdaer KAHRAMAN, Derneğimize bir nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Sekreterimiz Hüseyin KURTULUŞ ile görüşmüştür.

Görüşmede, Metrocity AVM ve burada mağazası olan üyelerimizle ile ilgili konular görüşülmüş, ECE Grubu'nun yurtdışındaki yatırımları hakkında Yurdaer KAHRAMAN'dan bilgi alınmış, perakende sektörünün geliştirilmesi için BMD ve Metrocity arasında ortaklaşa yapılabilecekler konuşulmuştur.

13.07.2004 - Metrocity AVM Müdürü Yurdaer KAHRAMAN'ı ziyaret / METROCITY AVM 
Derneğimiz Genel Sekreteri Hüseyin KURTULUŞ ve Genel Sekreter Yardımcısı Ekrem UTKU, Metrocity Alışveriş Merkezi Müdürü Yurdaer KAHRAMAN'ı 13.07.2004 tarihinde makamında ziyaret etmişlerdir.

Görüşmede, ECE Grubu'nun Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan'daki yatırımları hakkında Yurdaer KAHRAMAN ve Haldun TÜZÜNSOY tarafından bir sunum yapılmış, 2005 ve 2006 yıllarında açılacak olan AVM'lerle ilgili bilgi verilmiştir.

10.11.2004 - Alışveriş Merkezleri Yöneticileriyle iftar yemeği / Swissotel Naz Restaurant 
İstanbul ve İstanbul dışındaki alışveriş merkezlerinin yöneticilerinin davetlimiz olarak katıldıkları iftar yemeğinde, perakende sektörünün önemli unsurları olan firmalarla alışveriş merkezleri bir araya gelmişlerdir.

Sektörel konulara da değinme olanağı bulunan yemeğe 11 alışveriş merkezinin yöneticisi katılarak Dernek Yönetim Kurulu üyelerimizle hoş bir akşam geçirmişlerdir. Bu tür etkinliklerin yinelenmesi arzusunu tüm katılımcılar dile getirmişlerdir.

 

YURTDIŞI ZİYARETLERİ ve YURTDIŞI ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TANITIMLARI

08.01.2004 - Ukrayna ticaret heyeti ziyareti bilgilendirme yazısı 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğü ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) organizatörlüğünde, üst düzey bürokratlar ve işadamlarının katılımıyla, 24-27 Şubat 2004 tarihlerinde Ukrayna'ya bir Ticaret Heyeti Programı düzenlenmiştir.

Söz konusu geziye üyelerimizin katılımıyla ilgili olarak 08.01.2004 tarihli ve 2004-006 sayılı yazımız tüm üyelerimize gönderilmiştir.

23.02.2004 tarihli yazımız: Rusya'ya düzenlenen marka ticaret heyeti ziyareti
2004 yılı Haziran ayında Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilen marka ticaret heyeti ziyaretiyle ilgili görüşlerimiz, ziyaret sırasında izlenecek programla ve temas kurulması yararlı olacak Rus makamlarıyla ilgili önerilerimiz Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcılığına iletilmiştir.

24 – 27.02.2004 - Ukrayna'ya ticaret heyeti ziyareti 
Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğünde ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) organizatörlüğünde, üst düzey bürokratlar ve işadamlarının katılımıyla, Ukrayna'ya bir ticaret heyeti ziyareti düzenlenmiştir.

Derneğimiz üyesi firmaların da katıldığı ziyaret kapsamında, iki ülke firma yetkilileri arasında iş görüşmelerinin yapılmasının yanı sıra, Türkiye ile Ukrayna arasında yatırım, ticaret ve diğer işbirliği olanakları da araştırılmıştır.

01.03.2004 - İsviçre'de açılacak AVM tanıtımı 
İsviçre'nin Oensingen kentinde 14.000 m² kapalı alan üzerine kurulacak olan iş / alışveriş merkezi APEX Swiss Center Mitteland hakkında, firma yetkilileri tarafından Yönetim Kurulu toplantısı sırasında sunum yapılmıştır.

05.03.2004 - Milano Daimi Moda Fuarı tanıtımı 
İtalya'nın Milano kentinde “ Milano Daimi Moda Fuarı ” adı altında açılacak olan bir satış merkezinin tanıtımı, Derneğimizde gerçekleştirilmiştir.

Çoğunluğu üyemiz olan 20'ye yakın firmanın katıldığı tanıtımda, proje hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

19.03.2004 - Rusya Federasyonu marka ticaret heyeti bilgilendirme toplantısı 
Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğü ve İTKİB organizasyonuyla 2004 yılı Haziran ayında Rusya Federasyonu'na düzenlenmesi planlanan marka ticaret heyeti programına ilişkin bilgilendirme yapmak ve organizasyon dahilinde yapılabilecek tanıtım etkinlikleri ile işbirliği konularını değerlendirmek üzere, İTKİB'de bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıya, Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilileri, Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilecek olan marka ticaret heyetine katılmayı düşünen üyelerimiz ve Derneğimizi temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Ekrem UTKU katılmışlardır.

07 - 09.05.2004 - Atina iş gezisi 
Defne Türk-Yunan Dostluk Derneği'nin, iki ülke işadamları arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ortak yatırım olanaklarını araştırmak amacıyla yaptığı davet üzerine, Birleşmiş Markalar Derneği üyelerinden dokuz kişilik bir heyet, Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan TAN'ın başkanlığın 07-09 Mayıs 2004 tarihleri arasında Atina'ya bir iş ziyareti gerçekleştirmiştir.

Atina'daki ev sahipliğimizi, tanınmış işadamı ve avukat Vassilis MOUCHTARIS, avukat Dimitris BINTOUDIS ve Defne Derneği Genel Sekreteri Nilüfer TARİKAHYA yapmışlardır.

Ziyaret sırasında, Atina çevresindeki alışveriş merkezleriyle şehir içindeki bazı butikler, hareketli alışveriş caddeleri, gelecekte entelektüel kesimin yerleşeceği bir konut ve sanat bölgesi gezilmiştir.

Heyet üyelerimiz, Derneğimizin bu tür iş ziyaretlerini devam ettirmesi gerektiği konusunda ortak görüşe varmışlardır.

10.05.2004 – Polonya/Varşova Alışveriş Merkezi tanıtımı 
Yönetim Kurulu toplantısı sırasında, Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan bir alışveriş merkezinde Türk markalarına perakende satış olanağı tanıyacak olan bir mağazanın (DERRİ) tanıtımı yapılmıştır.

06 - 09/06/2004 - Rusya Federasyonu'na marka ticaret heyeti ziyareti 
Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğü ve İTKİB organizasyonuyla gerçekleştirilen marka ticaret heyetinde Derneğimiz üyesi sekiz firma yer almıştır.

Katılımcı firmalar ziyaret sırasında, Rusya'da genel ticari durumu inceleme, Rus muhataplarıyla görüşme ve yeni iş ortaklıkları araştırma olanağı bulmuşlardır.

 

YURTİÇİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TANITIMLARI

30.09.2004 - ECE Türkiye sunumu / BMD Merkezi
ECE Grubu'nun faaliyetlerini tanıtmak üzere, ECE Türkiye Merkez Yönetim Müdürü Matthias BRINK ve Metrocity Alışveriş Merkezi Yöneticisi Yurdaer KAHRAMAN, Derneğimizde bir sunum yapmışlardır.

30'dan fazla katılımcının izlediği sunumda, ECE Grubu'nun yurtiçindeki ve yurtdışındaki faaliyetleri ve alışveriş merkezi projeleri tanıtılmış, önümüzdeki dönemde açılması planlanan yeni alışveriş merkezleri hakkında Dernek üyelerimize ayrıntılı bilgi verilmiştir.

04.10.2004 ve 23.11.2004 - M1 Tepe Gaziantep Alışveriş Merkezi'nin tanıtımı / BMD Merkezi 
Yeniden yapılanma sürecine giren M1 Tepe Gaziantep Alışveriş Merkezi 'nin tanıtımı, 4 Ekim 2004 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısı sırasında, MRE Genel Müdürü Gündüz Bayer ve MRE Kiralama Müdürü Mehmet Cem Turan tarafından yapılmıştır.

Toplantıda, üyelerimize kolaylık sağlanması amacıyla Yönetim Kurulumuzun talep ettiği bazı uygulamaların MRE tarafından kabul edilmesi üzerine, 23.11.2004 tarihinde bu kez tüm üyelerimize yönelik bir sunum gerçekleştirilmiştir.

27.10.2004 - Retail Vision / Şükrü ASLANYÜREK sunumu / BMD Merkezi 
Retail Vision firmasının faaliyetlerini ve mevcut alışveriş merkezi projelerini tanıtmak üzere, Retail Vision Genel Müdürü Dr. Şükrü ASLANYÜREK, Derneğimizde bir sunum yapmıştır.

Söz konusu toplantıya 25'e yakın üyemiz katılmış ve projeler hakkında bilgi almıştır.

16.12.2004 - M1 Tepe Gaziantep Alışveriş Merkezi'ni ziyaret 
Derneğimiz üyesi yaklaşık 20 firma, BMD'nin MRE Emlak Yönetim şirketinden talebi üzerine, M1 Tepe Gaziantep Alışveriş Merkezi'ni yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere, bu firmanın davetlisi olarak Gaziantep'e bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

Ziyarette, şehirde ve AVM'de gözlemlerde bulunulmuş, İstanbul'a dönmeden önce Adana'ya geçilerek bu kentteki M1 Tepe AVM de gezilmiştir.

 

IF KONSEY TOPLANTILARI / HAZIR GİYİM FEDERASYONU ÇALIŞMALARI / TÜRKİYE HAZIR GİYİM PLATFORMU ETKİNLİKLERİ

IF 2004 Uluslararası İstanbul Hazır Giyim Fuarı 'nın hazırlık çalışmalarını yürüten ve sektörel derneklerin yönetim kurulu başkanlarından oluşan konsey, yıl boyunca çeşitli toplantılar gerçekleştirmiştir. IF Konseyi aşağıdaki derneklerden oluşmaktadır:

Birleşmiş Markalar Derneği, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği, T.Triko Sanayicileri Derneği, Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği, Laleli Sanayici İşadamları Derneği, Çorap Sanayicileri Derneği ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği.

Bunun dışında, yukarıdaki sektörel derneklerin bir araya gelerek oluşturmayı planladıkları Hazır Giyim Federasyonu projesi kapsamında da çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarını Türkiye Hazır Giyim Platformu adı altında sürdüren oluşum, sektörel derneklerin ortak gücünü vurgulamaktadır.

23.12.2003 – Başbakanlığa gönderilen KDV oranlarıyla ilgili yazı 
Türkiye Hazır Giyim Platformu'nu oluşturan sektörel derneklerin yönetim kurulu başkanları tarafından imzalanan bir yazı başta Başbakan olmak üzere, ilgili Başbakan Yardımcısına, Devlet Bakanına, Maliye Bakanına , Dış Ticaret Müsteşarına ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürüne iletilmiştir.

Yazıda, KDV oranlarının kademelendirilmesinin hazır giyim toptan ve perakende sektörüne getireceği sıkıntılar dile getirilmiş ve KDV'de farklı aşamalarda farklı oranların uygulanmasının yaratacağı tehlikeler sıralanmıştır. Buna göre, vergisini ödeyen dürüst yurttaşın yükünde azalma olmayacağı, kayıt dışılığın artabileceği, vergi gelirlerinde azalmaya neden olacağı, KDV iadesi talebinde artış yaşanacağı ifade edilmiştir.

01.03.2004 - IF Konsey toplantısı / BMD Merkezi 
IF Konseyi'ni (İstanbul Moda Fuarı) oluşturan derneklerin yönetim kurulu başkanları, kahvaltılı bir toplantıda Derneğimizde bir araya gelmişlerdir. Toplantıda, IF Fuarı ile ilgili gelişmelerin yanı sıra, hazır giyimde referans fiyat uygulaması, KDV konusunda gelinen aşama, teşvik yasası ile ilgili gelişmeler de görüşülmüştür.

04.03.2004 - İthalatta referans fiyat uygulaması konulu toplantı / İTKİB 
1 Mart 2004 tarihinde BMD'de yapılan IF Konseyi toplantısında alınan karar uyarınca, konfeksiyon ve hazır giyim ürünleri ithalatında referans fiyat uygulaması konusunda İTKİB'de bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Derneğimizi, Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Tan ve Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz YILMAZ temsil etmişlerdir.

Toplantıda Çin mallarının ithalatının yoğunluğu ve bu durumun yarattığı sıkıntı dile getirilmiştir. Bu tür malların ithalatında uygulanacak politikaların belirlenmesinde sektörel derneklerin de görüşlerinin alınması kararlaştırılmış, Hazır Giyim Platformu'nun bu konuda söz sahibi olmasına karar verilmiştir. Oluşturulan komisyonda Derneğimiz de yer almıştır.

24.03.2004 - IF Konsey Toplantısı / TÜYAP 
İstanbul Hazır Giyim Fuarı ile ilgili hazırlıkları görüşmek üzere, sektörel derneklerle TÜYAP'ın oluşturduğu IF Konsey toplantısı Beylikdüzü – TÜYAP'ta gerçekleştirilmiştir.

12.04.2004 - IF Konsey Toplantısı / TGSD 
IF Konseyini oluşturan derneklerin yönetim kurulu başkanları, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nde (TGSD) biraraya gelmişlerdir.

Toplantıda, özellikle Türk hazır giyim sektöründeki sivil toplum örgütlerini bir çatı altında toplayacak bir federasyon kurulması konusu görüşülerek Türkiye hazır giyim platformu adıyla sanal ortamda bir iletişim ağı oluşturulmuştur.

16.04.2004 - IF Fuarı Basın Toplantısı / İstanbul Ceylan Intercontinental Oteli 
19 – 21 Ağustos 2004 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – Beylikdüzü'nde yapılan IF 2004 Uluslararası İstanbul Hazır Giyim Fuarı'nı tanıtmak üzere, TÜYAP'ın organizatörlüğünde, 16 Nisan 2004 Cuma günü saat 09:30'da, İstanbul Ceylan Intercontinental Oteli'nde kahvaltılı bir basın toplantısı düzenlenmiştir.

Sektörel derneklerin başkan ve üyelerinin katıldığı basın toplantısında, Derneğimiz adına Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan TAN'ın hazır bulunmuştur.

05.05.2004 - IF Konsey toplantısı / OTİAD 
IF Konseyini oluşturan derneklerin yönetim kurulu başkanları, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği'nde (OSİAD) biraraya gelmişlerdir.

Toplantıda, Hazır Giyim Federasyonu'nun kuruluşu için altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere bir komite oluşturulmasına karar verilmiştir. Komitede, Derneğimizden, Yönetim Kurulu üyesi Ali Murat KIZILTAŞ görevlendirilmiştir.

13.05.2004 - Hazır Giyim Federasyonu çalışma toplantısı / TGSD 
Türk hazır giyim sektöründeki sivil toplum örgütlerini bir çatı altında toplayacak bir federasyon kurulması amacına yönelik olarak oluşturulan komitenin ilk çalışma toplantısı Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nde (TGSD) gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Derneğimizi, Yönetim Kurulu üyesi Ali Murat KIZILTAŞ temsil etmiştir.

27.05.2004 - IF Konsey Toplantısı / TÜYAP 
İstanbul Hazır Giyim Fuarı ile ilgili hazırlıkları görüşmek üzere, sektörel derneklerle TÜYAP'ın oluşturduğu IF Konsey toplantısı Beylikdüzü – TÜYAP'ta gerçekleştirilmiştir.

16.06.2004 - IF Konsey Toplantısı / TÜYAP 
İstanbul Hazır Giyim Fuarı ile ilgili hazırlıkları görüşmek üzere, sektörel derneklerle TÜYAP'ın oluşturduğu IF Konsey toplantısı Beylikdüzü – TÜYAP'ta gerçekleştirilmiştir.

21.06.2004 – Türkiye Hazır Giyim Platformu basın toplantısı / Crown Plaza Hotel 
Hazır giyim alanında faaliyet gösteren sektörel derneklerin yönetim kurulu başkanları bir basın toplantısı düzenlemişlerdir. Toplantıya BMD adına Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan TAN katılmıştır.

İşsizlik sorununu çözmeye yönelik “Yerinde İş ve Aş için Eylem Planı”nın tanıtımının yapıldığı toplantıda ihracatın sürekliliğinin uluslar arası rekabetçiliğin devamına bağlı olduğu ifade edildi. Bu çerçevede, istihdamın artması için bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmesi çözüm önerileri arasında sayıldı. Bunun yanında, istihdam sayısına göre kademeli vergi indirimi uygulanması, yatırımlara sektörel ve bölgesel muafiyetler verilmesi, asgari ücretin yılda bir kez arttırılması, asgari ücret artışının enflasyon üzerinde olmaması gibi önerilere de yer verildi.

30.06.2004 - Hazır Giyim Federasyon Toplantısı ve IF Konsey Toplantısı / TÜYAP 
İstanbul Hazır Giyim Fuarı ile ilgili hazırlıkları görüşmek üzere, sektörel derneklerle TÜYAP'ın oluşturduğu IF Konsey toplantısı Beylikdüzü – TÜYAP'ta gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı öncesinde, sektörel derneklerin oluşturmayı planladığı hazır giyim federasyonu ile ilgili bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

14.07.2004 - Hazır Giyim Federasyon Toplantısı ve IF Konsey Toplantısı / TÜYAP 
İstanbul Hazır Giyim Fuarı ile ilgili hazırlıkları görüşmek üzere, sektörel derneklerle TÜYAP'ın oluşturduğu IF Konsey toplantısı Beylikdüzü – TÜYAP'ta gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı öncesinde, sektörel derneklerin oluşturmayı planladığı hazır giyim federasyonu ile ilgili bir toplantı da gerçekleştirilmiştir.

28.07.2004 - IF Konsey Toplantısı / TÜYAP 
IF Fuarı öncesindeki son Konsey toplantısında, fuardan önceki basın toplantısıyla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunulmuş, tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında TÜYAP yetkililerinden bilgi alınmıştır.

17.08.2004 - IF Fuarı Basın Toplantısı / İstanbul Ceylan Intercontinental Otel 
19 – 21 Ağustos 2004 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – Beylikdüzü'nde yapılan IF 2004 Uluslararası İstanbul Hazır Giyim Fuarı'nı tanıtmak üzere, TÜYAP'ın organizatörlüğünde, İstanbul Ceylan Intercontinental Otel'de kahvaltılı bir basın toplantısı düzenlenmiştir.

Sektörel derneklerin başkan ve üyeleriyle İGEDO'dan Manfred KRONEN'in de katıldığı ve Derneğimiz adına Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan TAN'ın hazır bulunduğu basın toplantısında, IF Uluslararası İstanbul Hazır Giyim Fuarı'nın son kez tanıtımı yapılmış ve fuar programı hakkında bilgi verilmiştir.

21.12.2004 - IF Konsey Toplantısı / TÜYAP
19 – 21 Ağustos 2004 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen IF 2004 Uluslararası İstanbul Hazır Giyim Fuarı'nın ardından genel bir değerlendirme yapmak üzere IF Konseyi, TÜYAP'ta bir araya gelmiştir.

Toplantıda, derneklerin katılımcı hedefleri ve gerçekleşen katılım rakamları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Birleşmiş Markalar Derneği üyesi firmalar, 2003 yılındaki fuara 70 metrekarelik katılım sağlamışlar, IF 2004 katılım hedefi 77 metrekare olarak belirlenmiş, gerçekleşen katılım ise 364 metrekare olmuştur. Belirlenen hedef 287 metrekare aşılmıştır.

MÜZİK ESERLERİ TELİF HAKLARI

15.03.2004 - Taksim Edition tarafından müzik eserleri telif haklarıyla ilgili bilgi sunulması 
TBMM'de kabul edilen ve telif haklarıyla ilgili yeni düzenlemeler getiren 5101 sayılı kanun ve genel anlamda telif haklarıyla ilgili konularda eski MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) Genel Sekreteri ve şu anda Taksim Edition firması ortağı ve Genel Müdürü Mine AKSOY tarafından Yönetim Kurulu'nu bilgi verilmiştir.

19.04.2004 - MSG/MÜYAP sunumu 
Yönetim Kurulu toplantısı sırasında, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeynep TALU ve Taksim Edition firması Genel Müdürü Sn. Mine AKSOY tarafından müzik eserleri telif hakları ile ilgili son gelişmeler çerçevesinde üyelerimize bilgi verilmiş, telif hakları sorununun çözüm yolları tartışılmıştır. Sadece MSG'nin lisanslama hakkı olan parçalardan oluşan CD'lerin üyelerimize dağıtılarak mağazalarında bunların çalınması yolu üzerinde durulmuş, MSG'nin fiyat teklifi sunması talep edilmiştir.

24.06.2004 - Müzik meslek birliklerine gönderilen ihtarname 
Mağazalarda kullanılmakta olan müzik eserlerinin telif haklarıyla ilgili olarak, Hukuk Danışmanımız Av. Hatip MERCAN tarafından, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) ve Mü-Yap Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği'ne temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyelerine ilişkin bilgileri Derneğimize yazılı olarak iletmeleri amacıyla, noter aracılığıyla bir ihtarname gönderilmiştir.

Söz konusu ihtarnamenin bir örneği 24.06.2004 tarihli ve 147 sayılı yazımızla üyelerimize de sunularak kendilerinin de aynı yöntemi uygulamaları önerilmiştir.

28.10.2004 – “İşyerleri için müzik eserlerinde telif hakkı uygulamaları” paneli / İTO 
İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen panelde, işyerleri temsilcileri, müzik meslek birlikleri temsilcileri ve hukukçular, müzik eserlerinde telif hakkı uygulamalarıyla ilgili olarak yaşanan sıkıntıları tartışmışlar, çözüm yollarının neler olabileceği konusunda görüşlerini ifade etmişlerdir.

Toplantıda, Derneğimizi temsilen Hukuk Danışmanımız Av. Hatip MERCAN panelist olarak yer almış ve bu konudaki görüşlerimizi belirtmiştir.

22.11.2004 – Müzik eserleri telif hakları toplantısı / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Ankara 
Müzik eserleri telif hakları tarifeleri konusunda müzik meslek birlikleriyle kullanıcılar arasında bir anlaşma sağlanamaması üzerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce Kasım ayı başında Kültür Bakanlığı'na başvurularak, konunun Uzlaştırma Komisyonu'nda görüşülmesi talep edilmiştir.

Uzlaştırma Komisyonu'nda kullanıcıları temsil edecek olan TOBB tarafından uygulanacak stratejinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen hazırlık toplantısına Derneğimiz de davet edilmiştir. Genel Sekreter Yardımcısı Ekrem UTKU, BMD temsilcisi olarak katıldığı toplantıda, Derneğimiz üyesi firmaların hassasiyetlerini aktarmıştır.

01.12.2004 – Müzik eserleri telif hakları toplantısı / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Ankara 
Müzik eserleri telif hakları tarifeleri konusunda müzik meslek birlikleriyle kullanıcılar arasında bir anlaşma sağlanamaması üzerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin talebi üzerine, konu Uzlaştırma Komisyonu'na getirilmiştir.

Uzlaştırma Komisyonu'nda, TOBB'un tüm ticari işletmeleri temsil yetkisinin kabul edilmemesi nedeniyle TOBB temsilcisi Komisyon'dan çekilmiştir. Bunun üzerine, izlenecek stratejiyi belirlemek üzere TOBB tarafından yeni bir toplantı düzenlenmiştir. Derneğimizi temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Ekrem UTKU ve Hukuk Müşaviri Hatip MERCAN'ın katıldıkları toplantıda, BMD'nin konu hakkındaki hukuki değerlendirmeleri diğer katılımcılarla paylaşılmıştır.