2005 Faaliyet Raporu

Sevgili BMD üyeleri,

Yönetim Kurulu olarak Ocak 2004'te başlayan görev dönemimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geride bıraktığımız iki yıllık sürede hareketli günler geçirdiğimizi ifade etmek isterim. Türkiye'deki gelişmeler ve hızla değişen gündem, BMD'nin kendisini de bu gelişmelere ve değişen gündeme uyarlamasına neden olmuştur.

2005 yılını, etkinliklerimizin hızlandığı ve 2004 yılında başlatılan sektörel projelerin sonuçlandırıldığı bir yıl olarak geride bıraktık.

Görev dönemimizin bu ikinci yılında, BMD'nin hareket planını ve stratejisini belirlemeye yönelik bir uygulama olarak yürüttüğümüz Workshop çalışmasını yine gerçekleştirdik. BMD'nin, bugün olduğu kadar gelecekte de kamuoyu tarafından görüşleri takip edilen bir sivil toplum kuruluşu olması, stratejisini önceden ayrıntılı bir şekilde belirlemesine bağlıdır.

2005 yılında dikkat çekici faaliyetler olarak eğitim ve insan kaynakları, kredi kartları faizleri konusu, müzik eserleri telif hakları sorunu öne çıkmaktadır.

Perakende sektörüne yetişmiş insan kaynağı sağlamak üzere hareket eden BMD önemli iki projeye imza atmıştır. Bu kapsamda ilk olarak, tamamen Derneğimizin girişimleriyle başlatılan bir sürecin sonucunda, Türkiye'de ilk kez bir devlet üniversitesi bünyesinde perakendeyle ilgili bir bölüm açılmış ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Önlisans Bölümü 2005-2006 yılında eğitime başlamıştır. İkinci proje kapsamında da yine bir yıldan fazla bir süredir yürütülen çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı'yla imzalanan bir protokolle sonuçlanmış ve Anadolu Ticaret Meslek Liselerinde perakende yönetimi alan ve dallarının açılması kararlaştırılmıştır.

Türkiye'nin gündemine bir anda oturan kredi kartları konusu, BMD'nin 2005 yılında yoğun çaba harcadığı önemli bir alan olmuştur. Ankara'da resmi kurumlarla görüşmelerimiz, basın açıklamalarımız, kart faizlerinin yüksekliğine ve nedenlerine dikkat çeken görüşlerimiz sonucunda kamuoyu, konuyu sadece bankaların değil, perakende sektörünün de gözünden görme olanağı yakalamıştır.

2005'in bir diğer önemli konusu olan müzik eserleri telif hakları ödemeleri sorununu çözme girişimlerimiz ise olumlu sonuç vermiştir. Tarife sisteminin makul bir yapıya kavuşturulması amacıyla müzik meslek birlikleriyle hem bire bir hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği eşgüdümünde toplu olarak yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda makul düzeyde tarife teklifleri almayı başardık. İnanıyoruz ki bu sorun, 2006 yılı başında, tüm tarafları tatmin edecek şekilde çözülecektir.

2005 yılı, elbette yalnızca yukarıda sayılan konuları kapsamamaktadır. İthalatta yaşanan sorunlara yönelik girişimlerimiz, bu konuda gerçekleştirdiğimiz seminerler, yaptığımız insan kaynakları ücret araştırmaları, alışveriş merkezleri tanıtımları, yürüttüğümüz “Dünya Kadınlar Günü” ve “Nişantaşı'nda Her Pazar Bir Festival” kampanyaları, IF Uluslararası Hazır Giyim Fuarı'na katılımımız, çeşitli kurumlarla olan işbirliklerimiz, düzenlediğimiz tasarım yarışmaları, sosyal etkinliklerimiz ve benzeri onlarca konu BMD'nin önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye'de tanınır ve bilinir bir marka olmasını sağlamıştır.

Derneğimizin, Amerika merkezli ve dünyada perakendeyle ilgili en büyük sivil toplum kuruluşu olan National Retail Federation'a üyelik başvurusunun kabul edilmesiyle, gücümüzü arttırma ve sesimizi uluslararası platformlarda duyurma olanağı kazanılmıştır. Öte yandan, 2005 yılında aramıza katılan sekiz yeni markamızla geleceğe doğru yürüyüşümüze de devam ediyoruz. Türkiye'nin diğer perakende markaları da, BMD üyesi olmanın yaratacağı değerin bilinciyle Derneğimize üye oldukça, perakende sektörünün en büyük temsilcisi olma yolunda önemli aşama katedeceğiz.

Türkiye'de perakende, yıldızı parlayan bir sektördür. Son dönemde çeşitli kurumlarca gerçekleştirilen eğitim, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, basının sektöre olan yakın ilgisi ve Türkiye'ye uluslararası alanda gösterilen ilgi sektörümüzü öne çıkarmıştır. Bu noktada, markalaşmanın öneminin de giderek artmasıyla beraber perakende sektörü de ilerlemesini sürdürecektir.

BMD'nin perakende sektörünün temsilcisi olarak yürüttüğü çalışmalar, Derneğimizi de başlı başına bir marka olarak ortaya çıkarmaktadır. Üyesi olan markaları en iyi şekilde temsil eden BMD'nin marka olmanın sorumluluklarıyla daha iyiye doğru yürüyüşünde bayrağı yeni görev alacak arkadaşlarımıza devrederken , sektörümüzdeki birlik ve beraberliğin de bölünmeden sürmesini diliyorum.

BMD'yi perakende sektörünün parlayan bir yıldızı ve temsilcisi yapma çalışmalarımız sırsında yardımlarını esirgemeyen Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma ve tüm üyelerimize verdikleri destek için teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla,

Saruhan TAN 
Yönetim Kurulu Başkanı