2007 Faaliyet Raporu

BAŞKAN’DAN

Değerli Birleşmiş Markalar Derneği üyeleri,

Yönetim Kurulumuz, 31 Ocak 2006 tarihli Genel Kurul’da başlayan görevini 2 yıllık bir sürenin ardından tamamlamıştır. Bu süre içindeki faaliyetlerimiz, Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) perakende sektörünün temsilcisi olarak üstlendiği misyonun gereklerine uygun olarak sürdürülmüştür.

 Öncelikle, Derneğimizde bugüne kadar görev alan tüm Yönetim Kurullarının ortak bir uygulaması olan Workshop’u 2007 yılında da gerçekleştirdik. 2006 yılındaki çalışmada “Türkiye’de doğmuş ve/veya sermayesinin önemli bir kısmı Türk kaynaklı olan gıda-dışı perakende markalarının, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda gelişmelerine ve ölçek büyümesi elde etmelerine desteköncü ve rehber olmak” şeklinde belirlenen vizyonumuz, bu Workshop’ta da teyid edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun Workshop’ta alınan kararlar çerçevesinde başlattığı “BMD kadrolarının güçlendirilmesi” çalışması kapsamında, Genel Sekreterliğimiz profesyonel bir anlayışla yeniden yapılandırılmıştır. Amacımız, BMD’nin profesyonel kadrolarla çalışmalarını yürütebilecek bir yapıya kavuşturulması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesidir.

 Derneğimizin paydaşlarından olan alışveriş merkezleriyle ilişkilerimizde, 2007 yılının bir farklılaşma yılı olduğunu belirtmek mümkündür. 2006’da başlayan, alışveriş merkezlerinde yerli markaların aleyhine yerli-yabancı marka dengesizliği tartışmaları, bu kurumlarla olan ilişkilerimizde 2007 yılında bir ilerlemeyi beraberinde getirmiştir. “Türk markalarının desteklenmesi ve yerli markalarımıza pozitif ayrımcılık” çağrımız yankı bulmuş, alışveriş merkezleri yönetimleri BMD’nin taleplerini daha dikkatli dinlemeye başlamışlardır. Gerek İstanbul gerekse Anadolu’daki bazı alışveriş merkezleri yönetimleriyle üye firmalarımızı temsil yetkisiyle yürüttüğümüz görüşmelerde de ilerlemeler sağlanmıştır.

Bu noktada, Türkiye’de yaşanmakta olan alışveriş merkezi “patlamasına” ilişkin endişelerimizi de kamuoyuyla her zaman paylaştığımızı ifade etmeliyiz. Kontrolsüzce inşa edilmekte olan alışveriş merkezleri, sektörün geleceğini tehdit etmektedir. Tüketicilerin gelir artışları ise bu alışveriş merkezlerinin artış hızıyla doğru orantılı değildir. Bundan daha tehlikeli olan asıl husus ise, hukuki düzenlemelere bağlı olarak inşa edilmekte olan alışveriş merkezlerinin yanı başında, şehrin en önemli ve en yoğun yerleşim birimlerinin neredeyse tam ortasında, imar izni kaygısı bile olmadan, geçici statüde birtakım yapıların alışveriş merkezi adı altında kurulmaya başlanmasıdır. Sektörümüzü olumsuz etkileyen bu gelişmeleri doğru analiz etmek ve akılcı çözümler geliştirmek, alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere, perakendenin tüm aktörlerinin görevidir.

Alışveriş merkezleriyle olan ilişkiler, BMD’nin geleceğe yönelik projeksiyonları arasında önemli bir yer tutmaya devam edecektir. Üyelerimizin isteklerinden yola çıkarak hazırlıkları başlatılan ve projelendirilmiş veya inşa halinde ya da mevcut alışveriş merkezlerinin değerlendirilmesini amaçlayan projenin önümüzdeki dönemde yoğun bir şekilde üzerinde durulacağına eminim. Alışveriş merkezlerinin “rating”inin yapılacağı bu türden bir çalışma, Derneğimiz üyelerinin önemli bir beklentisini de karşılayacaktır.

2007 yılının dikkat çeken bir başka konusu da perakende sektörünü ilgilendiren bazı yasal düzenlemelerdir. Başta “Büyük Mağazacılık Yasa Tasarısı” çalışmaları ve indirimlerin düzenlenmesine yönelik hazırlıklar olmak üzere, sektörümüzü yakından ilgilendiren kimi yasal konularda, gerek Sanayi Bakanlığı gerek TBMM gerekse hükümet düzeyinde yürütülen çalışmalara Derneğimiz de görüş ve önerileriyle müdahil olma olanağına kavuşmuştur. BMD, görüşlerini ilgili devlet kurumlarına ileterek sektörümüzün haklarını savunmak yolunda önemli bir mesafe almıştır. Önümüzdeki aylarda bu ve benzeri yasal çalışmaların daha da yoğunlaşması beklenmektedir. Özellikle kiralama konularında sektörümüzü etkileyecek kimi yasal düzenlemeler de daha şimdiden görüşülmeye başlanmıştır.  BMD’nin bu tür hukuki düzenlemeleri yakın şekilde izleyerek, gerektiğinde sektör adına derhal müdahale etmeye hazır bulunması büyük önem taşımaktadır.

Eğitim alanındaki faaliyetlerimizin en önemli örnekleri olan, Anadolu Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’yle yürüttüğümüz ortak projeler, 2007 yılında da aynı hızla sürmüştür. Özellikle, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi önlisans programı mezunlarına ve öğrencilerine, BMD web sitesi üzerinden iş başvurusunda bulunma olanağı tanımamız büyük bir ilgiyle karşılanmış, 500’e yakın özgeçmiş Genel Sekreterliğimizce üye firmalarımıza yönlendirilmiştir.  

BMD üyelerinin önemli sıkıntılarından olan taklit ürünler konusunda, Derneğimizin de üyesi bulunduğu Brüksel merkezli uluslararası komisyondaki faaliyetlerimiz 2006’da olduğu gibi 2007’de de sürmüştür. Avrupa Birliği tarafından yayınlanan raporlarda Türkiye’nin halen taklit ürün konusunda ilk sıralarda yer alıyor olması, bu alanda atılması gereken daha birçok adımın olduğunu göstermektedir.

Uluslararası faaliyetler konusunda önümüzdeki dönemin dikkat çekici bir etkinliği ise, 9-11 Nisan 2008 tarihleri arasında Barcelona’da gerçekleştirilecek olan Dünya Perakende Kongresi’dir. BMD, ilk kez uluslararası bir organizasyonda, “kongre destekçisi” olarak yer almaktadır. Bu etkinlik, BMD’nin uluslararası düzeyde bugüne dek sürdürdüğü faaliyetlerinin daha ileri bir adımıdır ve eminim ki, sonuncusu da olmayacaktır.

2007 yılında 19 değerli markamız daha BMD’nin üyesi olmuşlardır. Böylece, görev yaptığımız iki yıl boyunca toplam 33 marka Derneğimize katılmıştır. Güçlü, marka değeri yüksek, tanınırlığı ve bilinirliği en üst düzeyde olan yeni üyelerimizle beraber Derneğimizin kurumsal kimliği her geçen gün daha da pekişmektedir. BMD’nin 2007 sonu itibarıyla üye profilini incelediğimizde ise, sektörel dağılımın, % 58 oranında hazır giyim, % 13 oranında ayakkabı ve deri, % 7 oranında çok katlı mağazacılık, % 5 oranında ev dekorasyonu-mobilya-ev tekstili ve her biri % 2 veya % 3 gibi oranlarda olmak üzere, kozmetik, optik, iletişim, kitap-müzik, elektronik şeklinde oluştuğunu görebiliriz. BMD’nin, gelecekte de marka konumlandırmasına uygun yeni üyelerle güçlenmeye devam edeceğine, perakende sektörünü temsilde, tüm üyeleriyle birlikte etkin bir rol oynayacağına inanıyorum.

Görev yaptığımız 2 yıllık süre boyunca, Yönetim Kurulumuz, BMD’nin en iyi şekilde temsil edilmesi ve faaliyetlerinin ismine uygun şekilde gerçekleştirilmesi için büyük bir çaba içinde olmuştur. Görevimizi yeni Yönetim Kurulumuza devrederken, BMD’yi, perakende sektörünün öncü bir oyuncusu, görüş ve önerilerine her zaman gereksinim duyulan bir sivil toplum kuruluşu olarak bırakmanın memnuniyetini yaşıyorum.

Bu duygularla, Yönetim Kurulumuza ve Derneğimize verdikleri destek için tüm üyelerimize teşekkür ederim.

Sevgi ve saygılarımla,

Ali Murat KIZILTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

 

BMD ÜYE PROFİLİ

s

 

 

 

HABERLER

“2007’YE BAKIŞ:TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ”
KONULU SEMİNER SWİSSOTEL’DE YAPILDI (6 Şubat 2007)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya SERDENGEÇTİ ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Direktörü Prof. Güven SAK’ın konuşmacı olarak katıldıkları semineri BMD üyeleri ve perakende sektörünün ileri gelenleri izlemiştir.

Toplantının açış konuşmasını yapan BMD Başkanı Ali Murat KIZILTAŞ, BMD üyesi markaların 2005 yılı cirolarının 6,5 milyar YTL olarak tahmin edildiğini ifade ederek, yaklaşık 1,5 milyon metrekareye yayılan 20 binden fazla satış noktasına sahip olduklarını söylemiştir. Başkan Kızıltaş konuşmasında, bu ülkede yerli sermaye ile doğmuş, dünyaya Türkiye’den yayılan Türk markalarına, arkalarında çok büyük finansal destekle Türkiye’ye giren ve girmeye çalışan uluslararası markalar karşısında pozitif ayrımcılık beklediğimizi, ekonomi politikaları belirlenirken bu konuya özen gösterilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, Türkiye ilk kez 5 yıldır üst üste büyüme sağlandığını ifade ederek, buna karşın Türkiye’deki mevcut işletme kurallarının ve vergi sisteminin herkesi defolu hale getirdiğini vurgulamıştır. Türkiye’de kimsenin hesap verebilecek ve sorabilecek durumda olmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, hesap sormaya kalkan olursa hemen defterlerinin incelendiğini belirtmiştir.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de kayıtlı 851 bin işyerinin ancak yüzde 2’si’nin 50 kişiden fazla çalışanı bulunduğunu hatırlatarak, bu sayıyı 51’e çıkarmak isteyen firmaya doktor, sağlık memuru gibi kişileri bulundurma zorunluluğu getirildiğini belirtmiştir. Otomatik olarak bu rakamın 58’e çıktığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, işverenlerin bu durumu aşmak için her 49 kişi için bir yeni şirket kurma yoluna gittiğini vurgulamıştır.

Toplantıda konuşan Merkez Bankası eski Başkanı Süreyya Serdengeçti ise 2007 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin ekonominin gidişatını belirleyeceğini söylemiştir. Serdengeçti, 2001 yılındaki krizden bu yana Türkiye’nin yedi ekonomik çalkantı yaşadığını hatırlatarak, 2007 yılında da çalkantı riski bulunduğunu ifade etmiştir.

Piyasalarda işler iyiye gittiğinde bütün hükümetlerin başarıyı sahiplendiğini vurgulayan Serdengeçti, işler kötüye gittiğinde ise sorumluluğun Merkez Bankası’na atıldığını söylemiştir.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) Direktörü Prof. Güven Sak ise konuşmasında işsizlik sorununa değinerek, Türkiye’de bir takım ekonomik göstergeler değerlendirilirken, konunun arka planına bakılmadığını belirtmiştir. Türkiye’de hep istihdam sayısının artmasına ya da azalmasına ilişkin göstergelere bakıldığını ifade eden Prof. Sak, 15-24 yaş arasında yaklaşık 300 bin kişinin iş bulma ümidini kaybettiğine dikkat çekmiştir. Prof. Güven Sak, bir yıldan beri işsiz olanların tüm işsizler içindeki payının 2006 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 40 seviyesine çıktığını belirtmiştir.

Seminerin ardından bir de kokteyl verilmiştir.

“TURQUALITY”KONULU TOPLANTI DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN’İN
KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ (21 Mart 2007)

Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkililerinin katılımıyla Swissotel’de yapılan toplantıyı, BMD üyeleri ve perakende sektörünün mensupları izlemiştir.

Toplantının açış konuşmasını yapan BMD Başkanı Ali Murat KIZILTAŞ, Türkiye ihracatının bugün, on yıl öncesinde telaffuz etmeye cesaret isteyen seviyelere geldiğini, 2007 için konan 100 milyar dolarlık ihracat hedefinin 1997’de söylense ciddiye alınmayabileceğini hatırlatarak, bugün bu hedefe ulaşılacağından kimsenin kuşku duymadığını belirtmiştir.

“İhracata dayalı büyüme” stratejisini benimseyen Türkiye için gelinen noktanın, yıllarca fason üreticilik yapan Türk firmalarının kendi markaları ile ihracat yapabilir hale gelmeleri ve uluslararası piyasalarda kendi markalarıyla var olmaları olduğunu belirten Başkan Kızıltaş, şimdi Türkiye’nin önündeki hedefin Cumhuriyetimizin 100. yılında 500 milyar dolar ihracata erişmek olduğunu ifade etmiştir.

Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN de konuşmasında, 100 milyar dolar ihracatı olan bir ülkeden rahatlıkla markalar çıkacağını, artık “lokomotif sektör” yerine “lokomotif marka” tabirinin kullanılmasının gerektiğine dikkat çekmiş, 2014 yılına kadar 10 Türk markasının dünya markası haline geleceğine inandığını ifade etmiştir.

Toplantıda son olarak, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Ziya ALTUNYALDIZ tarafından Turquality sistemini tanıtıcı bir sunum yapılmıştır.

 

2007 YILBAŞI KONSEPT TASARIM YARIŞMASI
ÖDÜLLERİ Q JAZZ BAR’DA VERİLDİ (28 Mart 2007)

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından 2007 yılında dördüncüsü düzenlenen, alışveriş merkezleri ve mağazaların yılbaşı düzenlemelerinin değerlendirildiği “Yılbaşı Konsept Tasarım Yarışması” ödülleri, 28 Mart 2007 akşamı, Q Jazz Bar Les Ottomans’da düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Seçkin alışveriş merkezleri ve mağazaların, yeni yıl konsepti ile tasarladıkları vitrin, iç mekan ve dış mekan düzenlemeleri ve bu düzenlemeleri gerçekleştiren tasarımcılar ödüllendirildi. Bu özel ödül törenine BMD üyelerinin yanı sıra, perakende sektörünün önde gelen isimleri, ünlü modacılar ve tasarımcılar da ilgi gösterdi. 

Alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, alışveriş merkezleri dalında Devabil Kara’nın tasarımıyla Capitol Alışveriş Merkezi, mağazacılık dalında ise Cem İnci’nin tasarladığı Kanyon’daki Scabal mağazası yılın en iyi yılbaşı süslemesi ile birincilik ödülüne layık görüldü.

Alışveriş merkezleri kategorisinde, Serhan Gürkan’ın tasarımı ile Ankamall Alışveriş Merkezi ikinci olurken, Güven Cebecioğlu tasarımıyla Kayseri Park üçüncü oldu.

Mağazacılık kategorisinde ise, Şebnem İkiışık’ın tasarımıyla Beta mağazası ikinci olurken, Elif Eren’in tasarımıylaBurberry mağazası üçüncü oldu.

Gecede özel olarak verilen “Jüri Özel Ödülü”nü ise Serdar Bostancı’nın tasarımıyla Harvey Nichols mağazası aldı.

 

BMD – MÜZİK MESLEK BİRLİKLER 
BASIN TOPLANTISI (15 Mayıs 2007)

Bilindiği üzere, Birleşmiş Markalar Derneği, sanata ve sanatçı emeğine saygının bir ifadesi olarak, telif haklarının ödenmesi için müzik endüstrisinin temsilcisi meslek birlikleriyle 2006 yılı son çeyreğinde anlaşmalar yapmıştı. İstanbul Hilton Oteli’nde düzenlenen basın toplantısıyla bu anlaşmalar kamuoyuna duyuruldu.

Basın toplantısına, BMD Başkanı Ali Murat Kızıltaş, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Ali Rıza Binboğa, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı Garo Mafyan, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) Başkanı Bülent Forta ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Ali Kocatepe ile sanatçılar katıldı.

Basın toplantısında konuşan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Ali Murat Kızıltaş, varılan anlaşma ile BMD üyesi markaların, mağazalarında yayınladıkları müzik eserleri için hak sahiplerine telif hakkı ödeyeceklerini söyledi.

MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Binboğa ise konuşmasında, çağdaş bir ülkede, çağdaş düşünen kurumlar olarak BMD üyelerinin telif hakları ile ilgili olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, önemli bir görevi yerine getirdiklerini, kendilerini eser üretenler adına kutladıklarını ifade etti.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Garo Mafyan ise konuşmasında, BMD ile anlaşmaya varılmış olmasının Türkiye’de telif haklarının ilerlemesi anlamında büyük önem taşıdığını, MSG olarak, bu uzlaşmanın kendilerini gelecek için çok umutlandırdığını belirtti

Fikri mülkiyet haklarına saygının ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin göstergesi olduğunu vurgulayan MÜ-YAP Başkanı Bülent Forta ise MÜ-YAP olarak bu saygının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli sektörlerin temsilcileriyle işbirliği yaptıklarını, BMD ile yapılan protokolün bu kapsam içinde olduğunu söyledi.

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kocatepe ise konuşmasında müzik sektörünün bilinen sebeplerden ötürü büyük sıkıntı yaşadığı süreçte BMD’nin üye kuruluşlarına yaptığı “yasal müzik kullanalım” çağrısının örnek bir davranış olduğunu belirtti.

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
“PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MAĞAZA VE ÜRÜN YÖNETİCİLİĞİ PROGRAMI”
SERTİFİKA TÖRENİ (5 Haziran 2007)

Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı Yaşamboyu Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen ilk iki programın gördüğü ilgi üzerine,Perakende Sektöründe Mağaza ve Ürün Yöneticiliği programı31 Ekim 2006 – 8 Şubat 2007 tarihleri arasında üçüncü kez düzenlenmiş ve 25 kişinin katılımıyla tek sınıf olarak yürütülmüştür.

Program katılımcıları, firmaların gerek merkezi gerekse mağazalarındaki mevcut yöneticilerini veya yönetici adaylarını kapsamıştır. Programda, perakende sektöründe önem taşıyan konular olan “Mağaza Yönetiminde İnsan İlişkileriİş Ahlakı ve Yöneticinin HukukuPazarlama YönetimiFinans ve Finansal MuhasebeSatın Alma ve Ürün Yönetimi başlıkları, ayrıntılı bir eğitim müfredatıyla katılımcılara aktarılmıştır.

 117 saat süren program sonunda, katılımcılara, “Boğaziçi Üniversitesi ve BMD Perakende Sektöründe Mağaza ve Ürün YöneticiliğiYeterlilik Sertifikası” verilmiştir.

 Bu amaçla, 5 Haziran 2007 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği Sosyal Tesisleri’nde bir ödül töreni ve kokteyl düzenlenmiş, katılımcılara sertifikalarını Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleriyle BMD Yönetim Kurulu üyeleri sunmuşlardır. Törenin ardından, eğitim alanların, firma temsilcilerinin ve BMD Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları bir kokteyl düzenlenmiştir.

 

BMD DANIŞMA KURULU TOPLANDI (16 Ağustos 2007)

BMD Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu üyeleri, BMD eski başkanları ve perakende sektörünün ileri gelenlerinin katıldığı Danışma Kurulu toplantısında sektörel konular tartışılmış, BMD’nin izlemesi gereken strateji hakkında görüşler ifade edilmiştir.

Toplantıda ağırlıklı olarak AVM’lerle olan ilişkiler, kira sözleşmeleri konusunda yaşanan sıkıntılar, perakende derneklerinin biraraya gelebilmelerine yönelik çalışmalar, ticaret odalarında perakende sektörünün temsili, BMD’nin güçlenmesi ve yeniden yapılanmasına yönelik öneriler tartışılmıştır.

Toplantının ardından katılımcılar, Borsa Lokantası’nda BMD tarafından verilen akşam yemeğine de katılmışlardır.


 

GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE 
PERAKENDE SEKTÖRÜ BİRARAYA GELDİ (25 Eylül 2007)

 Geleneksel İftar Yemeğimiz, 2005 ve 2006 yıllarında olduğu gibi 2007 yılında da Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD) ve Tescilli Markalar Derneği (TMd) üyelerinin katılımlarıyla, üç derneğin ortak organizasyonu olarak gerçekleştirilmiştir.

 25 Eylül 2007 Maslak Sheraton Hotel’de düzenlenen ve sektörel bir birlikteliğin sağlandığı bu güzel geceye 160’tan fazla davetli katılmıştır.

 Gecede, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Murat KIZILTAŞ, AMPD Yönetim Kurulu Başkanı Nuşin ORAL ve TMd Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk GÜZENGE birer konuşma yaparak sektörün birlikteliğinden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.

 

OSMAN TEKSON 
BMD GENEL SEKRETERİ OLARAK ATANDI (01 Kasım 2007)

Türkiye’nin önde gelen markalarını çatısı altında toplayan Derneğimizin Genel Sekreterliği’ne 01.11.2007 tarihinden geçerli olmak üzere Osman Tekson getirilmiştir.

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Yönetimi ve Finans Bölümü mezunu olan Tekson, 15 yıl özel şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 1987 yılında, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinde (İTKİB) Şube Müdürü ünvanı ile görevlendirilmiş, 2000 yılında da aynı kuruluşta Genel Sekreter Yardımcılığına atanmıştır.

20 yıla yakın bir süre İTKİB’de yönetici olarak çeşitli projelerde görev alan Osman Tekson, Temmuz 2007 tarihinde İTKİB’den emekli olarak ayrılmıştır.  

FAALİYETLERİMİZ

 BMD GENEL KURULU

30.01.2007 – BMD Toplantı Salonu

Birleşmiş Markalar Derneği’nin 30 Ocak 2007 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurulu’nda 2006 Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, 2006 yılı gelir-gider tablosu okunmuş, 2007 yılı bütçesi onaylanmıştır.

Yeni Dernekler Yasası  doğrultusunda hazırlanan tüzük değişiklikleri hakkında Genel Kurul’a   bilgi verilmesini takiben yapılan oylama sonucunda, BMD Tüzüğünün 13., 14., 27., 28., 34. ve 35. maddelerindeki değişiklikler oybirliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca tüzük değişikliği kapsamında giriş ve yıllık ödentilerin yönetim kurulunun önerisiyle Genel Kurulca karara bağlanması kabul edildiğinden, bu kapsamda, giriş bedelinin 7.500 YTL, yıllık ödentinin ise 1.250 YTL olması oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 BMD WORKSHOP

 11-12.05.2007– Klassis Golf & Country Club / Silivri

2004 yılında başlattığımız uygulamanın devamı olarak, Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) çalışmalarına bir yol haritası çizebilmek amacıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla bir Workshop gerçekleştirilmiştir.

İki gün süren Workshop’un ilk gününde BMD gündemindeki güncel sorunlar değerlendirilmiştir.

İkinci günde ise, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Eser BORAK’ın moderatörlüğünde, BMD’nin hedef ve stratejilerinin belirlendiği, önümüzdeki dönemin faaliyetlerinin değerlendirildiği bir çalışma yapılmıştır.

Workshop’ta ayrıntılı olarak yapılan tartışmalar ve görüşmelerin ardından aşağıdaki özet sonuçlara ulaşılmıştır:

SONUÇLAR 
BMD, 2001 yılında, AVM’lerdeki kiraların ekonomik kriz nedeniyle birden artması karşısında, sektör tarafından yaratılan bir acil durum çözümüdür. Bugün ise, BMD’nin güvenilir, istikrarlı, üyelerini dikkatle seçen bir dernek olduğu söylemi kamuoyu tarafından bilinmektedir. 
BMD’nin GSMH içindeki payının hesaplanarak devlet nezdinde gerekli girişimlerin buna göre yapılması yarar sağlayacaktır. 
BMD’nin kadrosunun genişletilmesi önem taşımaktadır. 
BMD’ye güçlü bir mali yapı sağlanmalıdır. 
BMD’nin her anlamda uyarıcı ve yol gösterici ve yüreklendirici olması gerekmektedir. Kendi içimizde birliği sağlayarak, görüş alışverişi sistemini sürekli kılmalıyız.

 

BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ ve PAYDAŞLARI

 

16.05.2007– Workshop İzleme Toplantısı / BMD

Workshop izleme toplantısında, 11-12 Mayıs 2007 tarihinde yapılan Workshop’ta alınan kararlar ve bu kararların yaşama geçirilmesine yönelik faaliyetler değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, AVM’lerle ilgili konular, markalarımızın değerleri, üyelerle bilgi paylaşımı gibi konular görüşülmüş ve BMD’nin tanıtımı için yapılabilecekler tartışılmıştır.

Workshop’ta alınan kararların yaşama geçirilmesi için Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan çalışma grupları, sorumluluklarındaki konular üzerinde çalışacaklardır.

 

ULUSLARARASI FAALİYETLER

TAKLİTLE MÜCADELE

AIM TAKLİTLE MÜCADELE KOMİTESİ TOPLANTILARI

Bilindiği üzere, Birleşmiş Markalar Derneği, önemli faaliyetleri arasında olan taklitle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara uluslararası bir destek olmak üzere, Mart 2006’da Brüksel merkezli AIM (European Brands Association – Avrupa Markalar Derneği) Taklitle Mücadele Komitesi’ne üye olarak kabul edilmiştir.

AIM Taklitle Mücadele Komitesi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden ulusal dernekler ve özel perakende firmalarının üye olduğu uluslararası bir komitedir. BMD, Türkiye’den komiteye üye olan ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur.

20 yıldan fazla süredir faaliyette olan AIM Taklitle Mücadele Komitesi, sahte ve korsan ürünlerin üretimi, dağıtımı ve satışının önlenmesi için Avrupa sanayinin ortak sesi olarak çalışmaktadır.

Komite, AB otoriteleri nezdinde girişimlerde bulunmakta, özellikle fikri mülkiyet haklarını düzenleyen yasal dokümanların çıkarılmasında ve ulusal düzeyde uygulanmasında etkili olmaktadır. Komite, ulusal dernekler aracılığıyla, hazır giyim veya diğer ürün ve malları da gündeme almaktadır.

 

13.03.2007 – Avrupa Markalar Derneği Taklitle Mücadele Komitesi toplantısı / Brüksel

Derneğimizin üye olduğu, European Brands Association (AIM) isimli uluslararası derneğin Taklitle Mücadele Komitesi (TMK) toplantısı, 13 Mart 2007 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden dernekler ve özel şirketler katılmıştır. Genel Sekreter Yardımcısı Ekrem UTKU, toplantıda BMD’yi temsil etmiştir.

Toplantıda, Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü tarafından AB gümrüklerinde taklit ve korsan ürünlere karşı verilen mücadele hakkında bir sunum yapmıştır.

Sunumda verilen bilgilere göre, 2008 yılı başında, AB’ye girecek kişilerin beraberlerinde getirecekleri ve değeri 430 EURO’ya kadar olan ürünün gümrük vergisinden muaf olacak olması, gümrük idareleri ve firmaların daha yakın bir işbirliği içinde çalışmalarını gerektirmektedir. Bu yeni uygulamayla, 430 EURO değerindeki taklit ve korsan ürünün AB’ye girmesine izin verilmesi, “taklit ürünün azı zararsızdır” gibi yanlış bir düşüncenin yerleşmesi söz konusu olabilecektir.

Toplantı sırasında, Avrupa Markalar Derneği Taklitle Mücadele Komitesi tarafından başlatılan bir çalışma çerçevesinde, Komite üyesi kuruluşların taklitle mücadele faaliyetleri de gündeme gelmiştir. Komite içindeki ulusal derneklere üye olan firmaların bu konuda yürüttükleri kampanyalar kapsamında, BMD Genel Sekreter Yardımcısı Ekrem UTKU tarafından BMD üyesi bazı firmaların faaliyetlerinden örnekler verilmiştir. Puma, Tefal, Shaya ve Soysal Danışmanlığın daha önce Derneğimize ilettikleri, kendilerinin taklit ve korsan ürünle mücadele çalışmalarına ilişkin aktardıkları bilgiler ve görsel malzeme Komite’yle paylaşılmış, ayrıca müzik eserleri telif haklarıyla ilgili olarak Derneğimizin müzik meslek birlikleriyle yürüttüğü kampanya konusunda bilgi verilmiştir.

Bu konuda Taklitle Mücadele Komitesi üyelerinden sağlanan bilgi ve fotoğraflar, Avrupa Markalar Derneği bünyesinde biraraya getirilerek konuyla ilgili Avrupa Birliği kurumları nezdinde girişimler yapılması, Avrupa çapında genel bir bilgilendirme kampanyası yürütülmesi, perakende firmalarının ve ilgili kuruluşların farklı Avrupa ülkelerindeki uygulamalardan haberdar edilmeleri, kamuoyunun konuya dikkatinin çekilmesi planlanmaktadır.

 

10.10.2007 – Avrupa Markalar Derneği Taklitle Mücadele Komitesi toplantısı / Berlin

Taklitle Mücadele Komitesi’nin (TMK) 2007 yılı içindeki ikinci toplantısı, 10 Ekim 2007 tarihinde Berlin’de gerçekleştirilmiştir. “Ürün ve Tescilli Marka Taklitçiliğine Karşı Alman İş Hareketi” isimli kurumun 10. kuruluş yılı dolayısıyla Berlin’de düzenlenen özel panel nedeniyle TMK toplantısı da Berlin’de yapılmıştır.

Toplantıda, Çek Cumhuriyeti’nde yasadışı olarak kurulan ve taklit ürünlerin satışlarının yapıldığı açık hava pazarları hakkında son gelişmeler aktarılmıştır.

2008 yılı başında, AB’ye girecek kişilerin beraberlerinde getirecekleri 430 EURO’ya kadar olan ürünün gümrük vergisinden muaf olacak olmasıyla ilgili düzenleme yine gündeme gelmiş, bu konuda bir ilerleme sağlanamadığı aktarılmıştır.

Toplantı sırasında, Philips firması tarafından hazırlanan ve “customs detection kit” adı verilen özel bir set hakkında bilgi de verilmiştir. Buna göre, dijital olarak hazırlanan özel set, Philips ürünlerinin taklitlerinin asıllarından ayrılması işleminde AB gümrük idarelerine büyük kolaylık sağlayacaktır.

Toplantıda, İtalya Taklitle Mücadele Yüksek Komiseri Mr. Giovanni Kessler de bu kuruluş hakkında bilgi aktarmıştır.  Taklitle mücadelede EUROPOL ve EUROJUST kurumlarının işbirliğinin önemine değinen Kessler, EUROPOL - INTERPOL işbirliğinin ise teoride olup pratikte olmadığını ifade etmiştir.

Avrupa Markalar Derneği Taklitle Mücadele Komitesi toplantısında Genel Sekreter Yardımcısı Ekrem UTKU tarafından Türkiye’deki taklitle mücadele konusunda yaşanan son gelişmeler aktarılmış, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan taklit ve korsan ürün raporunda yer alan Türkiye’ye ilişkin sayılar yorumlanmıştır.

 

ÜRÜN KORSANLIĞI VE TAKLİTÇİLİĞİYLE ETKİN MÜCADELE YOLLARI PANELİ

Ürün ve Tescilli Marka Taklitçiliğine Karşı Alman İş Hareketi” isimli kuruluşun 10. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen özel panel, 09 Ekim 2007 tarihinde, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği evsahipliğinde Berlin’de düzenlenmiştir.

Panelde, Almanya Adalet Bakanı Brigitte Zypries, STIHL Holding Yönetim Kurulu üyesi Dr. Rüdiger Stihl, Merck&Co. Başkan Yardımcısı Brian Healy ve Sony Avrupa Dış İlişkiler Direktörü Roger Vercammen konuşmacı olarak yer almışlardır.

200’e yakın davetlinin izlediği bu uluslararası toplantıda, G-8 ülkelerinin fikri mülkiyet haklarının korunması ve taklitçiliğin ve korsanlığın önlenmesi amacıyla izledikleri strateji kapsamında taklit ve korsan ürünle etkin mücadele yöntemleri tartışılmıştır. Panelde ayrıca, bu önemli konuda siyaset ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin durumu ve bunu geliştirmek için yapılabilecekler de değerlendirilmiştir.

Panelde ortaya çıkan sonuç tüm ülkeleri ve sektörleri yakından ilgilendirmektedir: “Taklit, 21. yüzyılın en büyük ekonomik suçudur!

Her şirket, her sektör, haklarını koruyamadığı şeklinde bir izlenim yaratmaktan kaçınmalı, korsan ve taklitle mücadeleyi bir üst düzey şirket politikası olarak kabul ederek, marka haklarını korumakta kararlı ve ciddi olduğunu açıkça belirtmelidir. 

Panel sonrasında, “Güzel görünümler, karanlık gölgeler” isimli, çeşitli sektörlerden taklit ürünlerin yer aldığı özel sergi de ziyaret edilmiştir.

 

AVRUPA KOMİSYONU TAKLİT VE KORSAN ÜRÜN RAPORU

Avrupa Komisyonu tarafından her yıl yayımlanan taklit ve korsan ürünle ilgili raporlar, bu konuda dünyadaki son durumu ve yaşanan gelişmeleri içermektedir.

Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü tarafından Mayıs 2007’de yayınlanan 2006 yılına ilişkin Taklit ve Korsan Ürün Raporu, AB üyesi ülkelerin gümrük idarelerinin faaliyetleri hakkında bilgi vermekte, bu çerçevede Türkiye’nin de konumunu ortaya koymaktadır.

Rapora göre, 2006 yılında ele geçirilen taklit ve korsan ürün sayısı 250 milyon adedi geçmektedir. 2005 yılında ele geçirilen ürün sayısının 76 milyon adet olduğu göz önüne alınırsa, aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, 2006 yılında ele geçirilen taklit ve korsan ürün sayısında 2005 yılına göre %234 oranında bir artış bulunmaktadır. En büyük artış oranı ise % 570 ile giyim aksesuarları alanında olmuştur.

Ele geçirilen ürün miktarına bakıldığında, Çin’in % 80 ile taklit ürünlerin üretildiği ve geldiği başlıca kaynak olduğu açıktır. Türkiye ise, % 1 oranla sekizinci sıradadır. 2005 yılı raporunda ise taklit ürünlerin geldiği ülkeler dağılımının genel toplamında Çin % 64 ile birinci sırada yer almaktayken, onu %5 ile İsviçre izlemekteydi. Üçüncü ve dördüncü sıralarda ise % 4 ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye yer almaktaydı.

 

2006 YILINDA ELE GEÇİRİLEN TAKLİT ÜRÜNLERİN KAYNAĞI

  

Geldiği yer ve ürün tipi bakımından 2006 yılında ele geçirilen taklit ürünlerin yüzdesel dağılımına bakıldığında ise, Türkiye’nin gıda, içecek ve alkollü içecek alanında % 18 ile birinci olduğu görülmektedir. Giyim ve aksesuarları genel kategorisinde ise Türkiye % 2 ile üçüncü sıradadır. Bu alanda Çin, % 85 ile birincidir. 2005 yılında ise Türkiye, giyim ve aksesuarları genel kategorisinde % 8 ile Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktaydı. Ülke içinde taklitle mücadele konusunda gösterilen yoğun çabanın bir sonucu olarak, Türkiye’nin konumunda bir iyileşme yaşanmıştır.

 

 

DÜNYA PERAKENDE KONGRESİ

Birleşmiş Markalar Derneği, 9-11 Nisan 2008 tarihleri arasında Barcelona’da gerçekleştirilecek olan Dünya Perakende Kongresi’nde (World Retail Congress) “kongre destekçisi” olarak yer alacaktır.

Dünya Perakende Kongresi, küresel perakendenin biraraya geldiği, tartıştığı, öğrendiği ve bilgiyi paylaştığı bir platformdur. Al Shaya Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Al-Shaya, Oracle Genel Müdürü Duncan Angove, VISA Başkan Yardımcısı Thomas Shepard, TESCO Kurumsal İşler Direktörü Lucy Neville-Rolfe gibi isimlerin Danışma Kurulu üyeliği yaptığı Dünya Perakende Kongresi’nde ana oturumlar ve küçük panel tartışmaları düzenlenecektir. “Günümüzün modern perakende ortamında büyümeyi yakalamak”, “İş sürdürülebilirliği”, ”Perakende ve yeni küresel metropolis” ana oturumlardan bazılarının konularıdır. Küçük panel tartışmalarında ise tüketici eğilimleri, gelişmekte olan pazarlar, girişimcilik gibi ana başlıklar altındaki konulara odaklanılacaktır.

Öte yandan, Dünya Perakende Kongresi’nin bir parçası olan Dünya Perakende Ödülleri de 7’si başvuruya açık toplam 9 kategoride uluslararası bir jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda, 10 Nisan 2008 tarihinde görkemli bir gala gecesinde Barcelona’da verilecektir.

Dünyadan birçok kurumla beraber Türkiye’den Birleşmiş Markalar Derneği’nin de desteklediği Dünya Perakende Kongresi, uluslararası perakende çevrelerinin birarada olacağı, önemli tartışmaların ve görüşmelerin gerçekleşeceği bir fırsattır.